Image

Hulladékgazdálkodási szolgáltatásaink

A hulladékgazdálkodási engedélyeztetés összetett feladatait tervezetten és a megbízó rendelkezésre álló erőforrásainak figyelembe vételével végezzük. A tevékenység és az adott ügy bonyolultságától függően előjegyzés alapján tudunk ezen a területen megbízásokat elvállani.

Napjaink rohamos ipari fejlődésének, a termelési ütemének és a fogyasztási szokások eredményeként hatalmas mennyiségű hulladék keletkezik, mely világméretű problémákhoz vezet. A szárazföldi területek, valamint az óceánok és tengerek szennyezése, a hulladékok nem megfelelő kezelése súlyos környezetvédelmi és természetvédelmi károkkal jár, melyet már az egyes nemzetek vezetői is felismertek, amit az egyre szigorúbb feltételeknek való elvárásokat előíró hulladékgazdálkodási szabályozás jól mutat.

A körforgásos gazdálkodás elveinek integrálása, a megelőzés szereplének hangsúlyozása, a növekvő hasznosítási arányok meghatározása és a nem megfelelő tevékenység végzésekhez kötődő komoly szankciók a hulladéktermelő vállalkozásokat és hulladékokkal kapcsolatos gazdálkodásban szerepet vállaló kezelőket egyaránt kihívások elé állítják. Ezen kihívásokkal való küzdelemben az alábbi területeken állunk partnereink szíves rendelkezésére.

 • Tanácsadás hulladékgazdálkodási és hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogi kérdésekben
 • Környezetvédelmi alapbejelentések (KAR) és változásjelentések elkészítése;
 • Hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség bejelentések, adatszolgáltatások (pl. EHIR: KÖT, EHIR: HIR-ÉV),
 • Elektromos, elektronikus berendezésekkel és hulladékaikkal kapcsolatos gyártói nyilvántartásba vételi kötelezettség bejelentések, adatszolgáltatások (EHIR: HEEB-NY, EHIR: EHIR: HEEB),
 • Elemmel és akkumulátorral kapcsolatos gyártói nyilvántartásba vételi kötelezettség bejelentések, adatszolgáltatások (EHIR: HEA-NY, EHIR: HEA),
 • Telephelyek hulladékgazdálkodási kötelezettség felmérése, javaslatok a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak megfelelő állapot eléréséhez szükséges intézkedésekre;
 • Hulladékgazdálkodási engedélykérelmek elkészítése (pl. hulladékszállítás, hulladékgyűjtés, hulladék kezelés – előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás),
 • Hulladékgazdálkodási engedély módosítási kérelmek elkészítése,
 • Tanácsadás az országhatárt átlépő hulladékszállítással kapcsolatban (sárgalistás hulladékok szállítása, zöldlistás hulladékok szállítása),
 • Telephelyek átfogó környezetvédelmi kötelezettség felmérése, javaslatok a hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelő állapot eléréséhez szükséges intézkedésekre;
 • Környezetvédelmi engedélykérelmek elkészítése,
 • Környezetvédelmi engedély módosítási kérelmek elkészítése,
 • Környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése,
 • Környezetvédelmi teljesítményértékelés elvégzése.

Hírlevél felíratkozás