Műanyag csomagolószer tájékoztató

A termékben található anyagok mindegyike visszavezethető valamilyen természetes alapanyagra. A világ egyre jobban függ a természeti erőforrásoktól. Sok vita zajlik a Földünkkel kapcsolatban, elhangzanak érvek és ellenérvek, aplastic-3577044_1280_1.jpgbban azonban egyetértés mutatkozik, ha nem változtatunk akkor a természeti erőforrások mennyiségének csökkenése és kimerítése folytatódni fog, és ezzel párhuzamosan a hulladéktermelés növekszik. Egyes adatok szerint a termék gyártás során igénybe vett természetes anyagok mintegy 1%-a marad használatban fél év eltelte után. Ennek is köszönhetően állítják egyre többen azt, hogy a természeti erőforrás-felhasználásunk során már a gyerekeink, a jövő nemzedékek erőforrásait használjuk fel.

A környezetvédelmi cél és a gazdasági érdek kéz a kézben jár. A fejlett országokban a döntéshozók felismerték, hogy a természeti erőforrások ésszerű használata elengedhetetlen, főleg mert jelentős gazdasági függőség alakult ki. Ebből kifolyólag nem csak környezetvédelmi, de gazdasági érdek lett a fejlett országok gazdasági potenciáljának felszabadítása, hogy kevesebb erőforrás felhasználásával termelékenyebbé váljanak. Ez azonban csak az első lépés volt– főleg mivel a fejlett országokban a természeti erőforrások rendelkezésre állása egyre csökken – kidolgozásra került a körforgásos gazdaság csomag. A körforgásos gazdaság lényege az újrahasználat és hasznosítás fokozása révén tovább javuljon a globális versenyképesség, ösztönözve a fenntartható gazdasági növekedést és új munkahelyek teremtését.